WORK > BODY / LANGUAGE

aeiou (detail)
aeiou (detail)
letterpress
12"x19"
2012

edition of 10